Regnskap
og revisjon


Med vekt på personlig service

Medlem i Regnskap Norge og Den Norske Revisorforening


 • Sentralt i Asker

  Velkommen til Drammensveien 227

  med gangavstand fra Asker sentrum


 • Regnskap

  Vi har lang erfaring innen regnskap med kunder over hele Sør-Norge. Velkommen til oss i hyggelige lokaler i Asker.

  Autorisert regnskapsfører


  Kontakt oss vedrørende regnskap

 • Revisortjenester

  Våre tjenester består i hovedsak av revisjon, bistand ved utarbeidelse av årsoppgjør og ligningspapirer, samt skatte- og bedriftsrådgivning.

  Kontakt oss vedrørende revisjon

Nyheter

Følg oss på sosiale medier og få viktige nyheter når det skjer

Revisorforeningen: Lite imponerende av Regjeringen!

Revisorforeningen: Lite imponerende av Regjeringen!

Etter to omfattende delutredninger fra Regnskapslovutvalget, hvorav den ene har ligget to år i departementet, er det som nå presenteres av endringer i regnskapsloven lite imponerende mener Revisorforeningen.
{op[4] html}
Revisorforeningen: Endringer i regnskapsloven

Revisorforeningen: Endringer i regnskapsloven

Regjeringen følger opp enkelte av forenklingsforslagene i regnskapslovutredningene. Kravet til årsberetning fjernes for små foretak, samt at kravene til åpningsbalanse oppheves for alle aksjeselskaper. Mange av lovutvalgets forslag er imidlertid ikke fulgt opp i denne omgang og det er uvisst om og når regjeringen kommer tilbake til dette.
{op[4] html}
Revisorforeningen: Aksjesparekonto trer i kraft fra 1. september

Revisorforeningen: Aksjesparekonto trer i kraft fra 1. september

Reglene om aksjesparekonto trer i kraft fra 1. september 2017. Finansdepartementet har samtidig fastsatt forskrift om aksjesparekonto.
{op[4] html}
Revisorforeningen: Utvalg skal utrede opplysnings- og taushetsplikt for skatterådgivere

Revisorforeningen: Utvalg skal utrede opplysnings- og taushetsplikt for skatterådgivere

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal utrede skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt.
{op[4] html}
Revisorforeningen: Årsberetningskrav om likestilling mv. oppheves

Revisorforeningen: Årsberetningskrav om likestilling mv. oppheves

Kravene til opplysninger i årsberetningen om likestilling og diskriminering oppheves fra 1. januar 2018.
{op[4] html}
Revisorforeningen: Ikrafttredelse for endringer i hvitvaskingsloven 1.7.2017

Revisorforeningen: Ikrafttredelse for endringer i hvitvaskingsloven 1.7.2017

Endringene i hvitvaskingsloven som ble foreslått i Prop. 76L (2016-2017) ble sanksjonert i statsråd 16. juni.
{op[4] html}
Revisorforeningen: Aksjelovendringene får ulik ikrafttredelse

Revisorforeningen: Aksjelovendringene får ulik ikrafttredelse

Endringene i aksjelovgivningen ble sanksjonert i statsråd 16. juni. Lovendringene får ulik ikrafttredelse.
{op[4] html}
Regnskap Norge: Tony Olsen ny styreleder i Regnskap Norge

Regnskap Norge: Tony Olsen ny styreleder i Regnskap Norge

Den nye styrelederen kommer fra Regnskapsservice AS, mens ny nestleder er Cedric Gormond fra Vangdal Regnskap AS. De understreker at det ikke blir vesentlige kursjusteringer for foreningen.
{op[7] html}
Revisorforeningen: Tvangsmulkt virker

Revisorforeningen: Tvangsmulkt virker

Skatteetatens erfaringer hittil tyder på at tvangsmulktordningen virker etter sin hensikt, sier finansministeren i et svar til Stortinget
{op[4] html}
Revisorforeningen: Foretaksopplysninger over landegrensene

Revisorforeningen: Foretaksopplysninger over landegrensene

Gjennom tjenesten BRIS kan man nå søke på foretaksopplysninger på tvers av landegrensene.
{op[4] html}