Regnskap
og revisjon


Med vekt på personlig service

Medlem i Regnskap Norge og Den Norske Revisorforening


 • Sentralt i Asker

  Velkommen til Drammensveien 227

  med gangavstand fra Asker sentrum


 • Regnskap

  Vi har lang erfaring innen regnskap med kunder over hele Sør-Norge. Velkommen til oss i hyggelige lokaler i Asker.

  Autorisert regnskapsfører


  Kontakt oss vedrørende regnskap

 • Revisortjenester

  Våre tjenester består i hovedsak av revisjon, bistand ved utarbeidelse av årsoppgjør og ligningspapirer, samt skatte- og bedriftsrådgivning.

  Kontakt oss vedrørende revisjon

Nyheter

Følg oss på sosiale medier og få viktige nyheter når det skjer

Regnskap Norge: Forslag om endringer i aksjeloven

Regnskap Norge: Forslag om endringer i aksjeloven

Regjeringens mål er modernisering og forenkling av aksjeloven. Regnskap Norge har gitt mange innspill til regelendringene og har på flere punkter blitt hørt.

Se artikkelen på Regnskap Norge

Revisorforeningen: Revisors plikter etter hvitvaskingsloven

Revisorforeningen: Revisors plikter etter hvitvaskingsloven

Finanstilsynet har utgitt et nytt rundskriv om revisors plikter etter hvitvaskingsloven.

Les hele på Revisorforeningen

Regnskap Norge: Frist for levering av skattemelding for lønnstakere og pensjonister er tirsdag 2. mai

Regnskap Norge: Frist for levering av skattemelding for lønnstakere og pensjonister er tirsdag 2. mai

Den nye skatteforvaltningsloven forlenger fristen til første virkedag når ordinær frist faller på helgedag, helligdag eller dag som likestilles med helligdag.

Se artikkelen på Regnskap Norge

Regnskap Norge: Regnskap Norge tar et krafttak for medlemmene

Regnskap Norge: Regnskap Norge tar et krafttak for medlemmene

For at medlemmene skal kunne møte de nye kundebehovene tester vi et konsept som skal hjelpe regnskapsbedriftene.

Se artikkelen på Regnskap Norge

Regnskap Norge: Skattefaglig veileder for aksjer og andre verdipapirer

Regnskap Norge: Skattefaglig veileder for aksjer og andre verdipapirer

Skatteetaten har laget veilederen som hjelp til å fylle ut skattemeldingen.

Se artikkelen på Regnskap Norge

Regnskap Norge: Indikatorer på mistenkelige transaksjoner for rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven

Regnskap Norge: Indikatorer på mistenkelige transaksjoner for rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) har laget en oversikt over hva som kan være mistenkelige forhold som rammes av hvitvaskingsloven.

Se artikkelen på Regnskap Norge

Regnskap Norge: Nytt hvitvaskingsrundskriv fra Finanstilsynet

Regnskap Norge: Nytt hvitvaskingsrundskriv fra Finanstilsynet

Rundskrivet omhandler de mest sentrale pliktene og hvordan disse skal forankres i organisasjonen.

Se artikkelen på Regnskap Norge

Revisorforeningen: Husk å slette eiendomsposter fra regnskapssystemet

Revisorforeningen: Husk å slette eiendomsposter fra regnskapssystemet

I Skatteinfo nr. 3-2017 skriver Skatteetaten at opplysningene om eiendommen må slettes fra regnskapssystemet når eiendommen selges.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Aksjeloven endres

Revisorforeningen: Aksjeloven endres

Regjeringen har foreslått flere endringer i aksjeloven. Det foreslås endringer i kapitalreglene, enkelte endringer om aksjeselskapers organisering, i reglene for styrets handleplikt og tilpasning til elektroniske løsninger.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Grensen for revisjonsplikt

Revisorforeningen: Grensen for revisjonsplikt

Regjeringen har fremmet forslag om endringer i reglene om valg av revisor sammen med andre endringer i aksjeloven. Omsetningsgrensen for å kunne velge bort revisjon skal fastsettes i forskrift og ta hensyn til inflasjonsvirkningen. Det gjøres enkelte andre endringer i reglene om revisjonsplikt.

Les hele på Revisorforeningen