Regnskap
og revisjon


Med vekt på personlig service

Medlem i Regnskap Norge og Den Norske Revisorforening


 • Sentralt i Asker

  Velkommen til Drammensveien 227

  med gangavstand fra Asker sentrum


 • Regnskap

  Vi har lang erfaring innen regnskap med kunder over hele Sør-Norge. Velkommen til oss i hyggelige lokaler i Asker.

  Autorisert regnskapsfører


  Kontakt oss vedrørende regnskap

 • Revisortjenester

  Våre tjenester består i hovedsak av revisjon, bistand ved utarbeidelse av årsoppgjør og ligningspapirer, samt skatte- og bedriftsrådgivning.

  Kontakt oss vedrørende revisjon

Nyheter

Følg oss på sosiale medier og få viktige nyheter når det skjer

Regnskap Norge: Aksjonæroppgaven – veiledning og sjekkliste

Regnskap Norge: Aksjonæroppgaven – veiledning og sjekkliste

Her får du innspill til forhold det er viktig å være spesielt oppmerksom på, forslag til standardbrev til kunden, og tips til hvor du finner nyttig informasjon som kan hjelpe deg i utfylling av oppgavene.

Se artikkelen på Regnskap Norge

Regnskap Norge: Salg av tomter fra allmenninger utløser ikke skatteplikt

Regnskap Norge: Salg av tomter fra allmenninger utløser ikke skatteplikt

Dette er konklusjonen i en nylig avsagt dom i Høyesterett. Det er de allmenningsberettigede som er skattepliktig for denne gevinsten.

Se artikkelen på Regnskap Norge

Regnskap Norge: Spørreundersøkelse om varsling fra Altinn

Regnskap Norge: Spørreundersøkelse om varsling fra Altinn

Altinn arbeider med å etablere felles retningslinjer for varsling til regnskapsførere og revisorer. Som ledd i dette ønsker Altinn din hjelp.

Se artikkelen på Regnskap Norge

Regnskap Norge: Næringsdrivende som sponser ideelle organisasjoner

Regnskap Norge: Næringsdrivende som sponser ideelle organisasjoner

Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om skatte- og avgiftsmessige konsekvenser knyttet til innsamling til og sponsing av ideelle organisasjoner.

Se artikkelen på Regnskap Norge

Regnskap Norge: Christines hilsen uke 46

Regnskap Norge: Christines hilsen uke 46

Sammen skal vi presentere bransjen vår utad, og dra nytte av hverandre.

Se artikkelen på Regnskap Norge

Revisorforeningen: Regnskaps- og revisjonsplikt for eierseksjonssameier

Revisorforeningen: Regnskaps- og revisjonsplikt for eierseksjonssameier

Grensene for full regnskaps- og revisjonsplikt for eierseksjonssameier heves.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Tomtesalg er skattefritt for bygdeallmenning

Revisorforeningen: Tomtesalg er skattefritt for bygdeallmenning

Allmenninger kan ikke skattlegges for gevinst ved salg av tomtegrunn fra allmenningen, skriver Høyesterett i en fersk dom.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Kildeskatt på utbytte der selskapet kjenner aksjonæren

Revisorforeningen: Kildeskatt på utbytte der selskapet kjenner aksjonæren

Kjenner selskapet den utenlandske aksjonærens skattemessige status, kan det trekke redusert kildeskatt, men risikerer ansvar for manglende trekk.

Les hele på Revisorforeningen

Regnskap Norge: Altinn i ny drakt

Regnskap Norge: Altinn i ny drakt

Endringene konsentrerer seg først og fremst om nytt design, med hovedvekt på god brukeropplevelse.

Se artikkelen på Regnskap Norge