Nyheter

Følg oss på sosiale medier og få viktige nyheter når det skjer

Revisorforeningen: Rentebegrensningsreglene foreslås endret

For konsernselskaper har Finansdepartementet forslått å utvide rentebegrensningsregelen til også å gjelde eksterne renter. Revisorforeningen mener at forslaget er mangelfullt utredet og at det derfor ikke bør vedtas slik det foreligger.

Les hele på Revisorforeningen