Nyheter

Følg oss på sosiale medier og få viktige nyheter når det skjer

Regnskap Norge: Hva er internettsalg?

Salg over internett anses ikke som kontantsalg etter kassasystemlova og bokføringsforskriften (fra 01.01.19). Ved slike salg kreves ikke bruk av kassasystem med produkterklæring etter kassasystemlova.
{op[7] html}