Nyheter

Følg oss på sosiale medier og få viktige nyheter når det skjer

Regnskap Norge: Nye og bedre oppdragsavtaler med tilhørende nettkurs

Oppdragsavtalen er regnskapsvirksomhetenes viktigste avtale. Det er gjennom denne at regnskapsvirksomhetene avtaler sine tjenesteleveranser. Et mer profesjonalisert og kravstort næringsliv tilsier at oppdragsavtalen må dekke hele tjenesteleveransen samt tydelig regulere begge parters plikter og rettigheter i hele oppdragsperioden.

Se artikkelen på Regnskap Norge

Emneord: Regnskap Norge