Nyheter

Følg oss på sosiale medier og få viktige nyheter når det skjer

Revisorforeningen: Skatteplikt ved utleie av hybler

Utleie av hybler i et frittstående bygg ble ansett skattepliktig selv om skattyter også hadde en garasje i bygget.

Les hele på Revisorforeningen