Nyheter

Følg oss på sosiale medier og få viktige nyheter når det skjer

Regnskap Norge: Nå bør du melde fra om uoppgitt inntekt og formue i utlandet

Innen 30. september mottar Skatteetaten finansopplysninger fra 50 land om personer som er skattepliktige til Norge.

Se artikkelen på Regnskap Norge

Emneord: Regnskap Norge